Større skrift: A A A

Arve Sigmundstad: Bedre sammen!

Hvilken framtid ønsker vi oss? 


Tidligere i sommer besøkte Farmasiforbundets ledelse Island, hvor nordisk møte mellom Farmasiforbundet og våre nordiske søsterforbund ble avholdt. Tema for møtet var bygget opp rundt de ulike megatrendene
 vi ser i samfunnet rundt oss - hvilken framtid er det rimelig å anta at vi vil møte – og hvilken framtid ønsker vi oss?

 

Island, Finland, Sverige, Danmark og Norge – i det store bildet vil man kunne si at det er mye som er likt i de nordiske landene. Men, det er samtidig viktige forskjeller, både økonomisk, kulturelt, i arbeidsmarkedet og i apotekbransjen. I det daglige er vi opptatt av å se på forskjellene, vi er opptatt av det som er spesielt for oss selv. Når vi utfordres på de store linjene, og prøver å se 10 – 15 år inn i framtida, ser vi likevel at vi har veldig mye til felles. Vi ser mange av de samme truslene, og vi ser mange av de samme mulighetene. Presset fra de kommersielle kreftene øker, fagligheten settes under stadig sterkere press, arbeidspresset øker og man må løpe både hurtigere og lengre i løpet arbeidsdagen. Den teknologiske utviklingen går fortere, og det er i dag vanskelig å si noe om hvilke muligheter som finnes for å distribuere medikamenter om 20 år. Det er likevel rimelig å anta at fremtidens kunde eller bruker av apotekets tjenester vil ha forventninger til kompetansen hos personalet, og det vil være enda viktigere å være faglig oppdatert for å kunne yte den servicen kunden eller brukeren forventer.

 

Å ha en fagforening er ikke en målsetting i seg selv. Farmasiforbundet er ikke et mål, men et virkemiddel. Farmasiforbundet er virkemiddelet vi har valgt å etablere for å jobbe for apotekteknikernes interesser – og for å kunne bidra til å videreutvikle apotekbransjen. Slik er det også hos våre nordiske kollegaer, og vi ser at våre søsterforbund har valgt ulike måter å organisere dette arbeidet på. Island er lillesøster, hvor det islandske Lyfjatæknafélag på mange vis kan ansees for å være en interesseorganisasjon som i all hovedsak arbeider med bransje, fag og yrke, mens det tradisjonelle fagforeningsarbeidet knyttet til lønns- og arbeidsvilkår er ivaretatt av andre fagforeninger. I Finland har man valgt en modell hvor apotekteknikerne utgjør en ”klubb”, eller underforening, i en større fagforening kalt Servicefacket PAM. I Sverige har Farmaciförbundet akkurat vedtatt en fusjon, og går fra januar 2014 inn i et større forbund sammen med en rekke andre yrkesgrupper. Farmakonomforeningen i Danmark er en organisasjon som står sterkt i eget land, og det er i Danmark ingen planer om å fusjonere eller tiltre andre og større foreninger.

 

Det slår meg at med fusjonssamtalene som nå gjennomføres mellom Farmasiforbundet og Parat, så vil vi kunne ivareta det beste fra to verdener. Gjennom en fusjon vil Farmasiforbundets medlemmer få
hjelp og bistand fra Parats profesjonelle apparat knyttet til lønn, tariff, arbeidsvilkår, konflikter på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet, opplæring av tillitsvalgte – kort sagt alt det tradisjonelle fagforeningsarbeidet. Samtidig vil Farmasiforbundet bestå som en yrkesorganisasjon i Parat. Yrkesorganisasjonen Farmasiforbundet vil ivareta medlemmenes interesser knyttet til faget og yrkesrollen, utviklingen av apotekbransjen og det helsefaglige. Som yrkesorganisasjon i Parat vil Farmasiforbundet beholde sin politiske ledelse og fortsatt ha en egen organisasjonsstruktur.

 

På denne måten tror vi bestemt at medlemmene i Farmasiforbundet vil få det beste fra to verdener. Parats kompetanse på lønns- og arbeidsvilkår, og Farmasiforbundets kompetanse på faget og bransjen. På denne måten er vi trygge når vi nå sier ”Bedre sammen”.

 

Arve Sigmundstad