Større skrift: A A A

Irene Hope: Stor aktivitet

Mye på gang i "nye" Farmasiforbundet

Hei alle medlemmer! Tiden går fort, og vi skriver allerede mars. Her kommer en kort oppsummering av noe av det som har skjedd siden januar. I tillegg til å ha flyttet inn i nye kontorlokaler og gjort oss kjent med Parat, har Farmasiforbundet hatt stor aktivitet. Dette er noe av det vi har deltatt på:

 

 • Møte på Rikshospitalet med innlegg fra helseminister Bent Høie om styringsbudskap til sykehusene. Han var opptatt av å skape “pasientenes helsevesen”, med pasienten i sentrum.
 • YS P tariffkonferanse, pensjon blir forhandlingstema i årets oppgjør
 • Inntektspolitisk seminar i YS, informasjon om hvordan det står til økonomisk i Norge, konklusjonen er at det er rom for reallønnsvekst.
 • Motivasjonssamlinger i alle fem regioner. Aktivitet på apotekene, synliggjøring av Farmasiforbundet og Parat.
 • Møte med Apotekforeningen angående utdanning, vi planlegger møte med lærerne fra apotekteknikerlinjene 19. mai sammen med Apotekforeningen.
 • Novartis-konferanse om helse og fremtid, et av temaene var at tilgang på informasjon fra legemiddelindustrien er for streng.
 • Spekters tariffkonferanse
 • Sentralstyremøte, første møte i februar.
 • Inntektspolitisk konferanse i YS
 • Introkurs for hovedtillitsvalgte, med informasjon fra Parat.
 • Regionledersamling, informasjon fra Kåre Kvalvåg, leder for regionene i Parat, og planlegging av videre aktivitet i regionene i Farmasiforbundet.
 • Kontaktmøte med Apotekforeningen, hvor ett av temaene var bedre pasientsikkerhet når det gjelder personopplysninger i e-resept-systemet
 • Parats tariffkonferanse, diskusjon om krav i årets oppgjør.

 

Utover dette er det også interne møter i Parat, og samtidig har jeg kontakt med medlemmer hver dag. Jeg føler vi er på rett vei, og gleder meg til å ta fatt på utfordringene utover våren. Tariffoppgjøret er det viktigste som skjer i de nærmeste månedene, vi kommer tilbake til mer informasjon om dette underveis. Følg med på nettsidene våre (farmasiforbundet.no og facebook.com/farmasiforbundet) og på parat.com for informasjon om det som skjer i tariffoppgjøret. Ha en god vår så lenge!

 

Irene