Større skrift: A A A

Irene Hope: Hva innebærer autorisasjon?

Som apotektekniker er du autorisert helsepersonell. Men hva betyr det? 

Som apotektekniker er du autorisert helsepersonell, med godkjenning fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Men hva betyr det?


 

 

  • Autorisasjon betyr offentlig godkjenning og beskyttet tittel.
  • Autorisasjonsordningen innebærer at du etter endt utdanning må søke om tillatelse til å utøve yrket ditt.
  • Autorisasjonen viser at du har den faglige og formelle kompetansen som tittelen tilsier.
  • Autorisasjonsordningen bidrar til å sikre at den som utøver et arbeid, har den nødvendige kompetansen og at det er viktig å sikre kvalitet i tjenesten og trygghet for brukeren.

 

Hvilket ansvar innebærer så autorisasjonen? Jo, utførelsen av arbeidsoppgavene dine må være forsvarlig og etter de reglene som gjelder. Du må følge med og holde deg oppdatert på den utviklingen som skjer innen faget. Som yrkesutøver må du innse og godta din egen faglige begrensning slik at du henviser til noen med nødvendig kompetanse for arbeidsoppgaver du selv ikke er skikket til å håndtere.

 

Personer uten autorisasjon har ikke adgang til å bruke samme tittel eller tittel som ligner eller kan gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon. Dette er fakta!

Vi får stadig tilbakemelding fra våre medlemmer om at ufaglærte har skilt med tittel “Apotektekniker”. Farmasiforbundet ser alvorlig på at dette skjer og mener dette er et misbruk av en yrkesgruppe som innehar en fagkompetanse og en autorisasjon som vi er stolt av. Det er faktisk også et lovbrudd. Hva skjer den dagen en ufaglært med navneskilt “Apotektekniker” gjør en feil som får konsekvenser for apoteket?

Apotekteknikere er stolte av yrket og den jobben de utfører på apotekene, og jeg mener dette er et misbruk av den største yrkesgruppen i apotek og den fagkompetansen de innehar. Jeg vil derfor oppfordre alle apotekteknikere ute på apotekene å “avskilte” ufaglærte som har slike skilt på seg.