Større skrift: A A A

Irene Hope: Autorisert helsepersonell gir bedre kvalitet

- Apotekteknikerne er stolte av å bidra til et friskere Norge.
Økningen i antall apotek i Norge de siste årene har vært markant, uten at det har vært en tilsvarende økning av antall ansatte. Den store konkurransen i bransjen, og stadig større krav til profitt og effektivitet, har sin pris. Det er derfor ikke overraskende at det blir avdekket lovbrudd ved mange av landets apotek.

Som kunde og pasient skal du føle trygghet når du handler på apoteket. Gjennom kontroll og faglig veiledning på høyt nivå skal kunder og pasienter få riktige legemidler til sine ulike behov. Apotekene skal fungere som et lavterskeltilbud, for å bidra til bedre helse i befolkningen. Du skal være sikker på at du får god og riktig informasjon om legemidlene du skal ha når du oppsøker apoteket. Hvis vi skal oppnå dette, må det være autorisert helsepersonell som møter deg på apoteket.

Apotekteknikerne er den største yrkesgruppen i apotek. Vi har en teoretisk utdanning på videregående-nivå, og etter endt utdanning får vi autorisasjon som helsepersonell. Apotekteknikere har kunnskap om hvordan legemidler og andre apotekprodukter kan forebygge sykdom og lidelser. Som autorisert helsepersonell har vi plikt til å holde oss faglig oppdatert. Det gir deg som apotekkunde trygghet for at vi gir kvalifisert og god informasjon og veiledning.

Farmasiforbundet i Parat, som organiserer over 3000 autoriserte apotekteknikere, mener at det kun skal være autorisert helsepersonell som har kundekontakt i apotek. Kundene våre forventer gode og faglige råd når de oppsøker et apotek. Som autorisert helsepersonell kan vi garantere for at pasienter og kunder får nettopp det.

Apotekteknikerne er stolte av jobben sin, og vi er stolte av å bidra til et friskere Norge.