Større skrift: A A A

Åse H. Andersen: Faglig råd og toveis kommunikasjon

Forstår kunden informasjonen vi gir?
Apotekets ansatte skal ut fra sin kunnskap på sitt nivå gi faglig veiledning og gode råd til sine kunder. Utfordringen for mange er om den enkelte kunde er i stand til å kommunisere tilbake at han/hun har forstått budskapet i det som blir forelagt ved ekspedering av resepter og/eller salg av øvrige handelsvarer.
 


De fleste kunder kommer rett fra legen og til apoteket. Ut fra det som oppleves er det en økning av at kundene ikke har noen formening om hvordan legemidlene skal brukes. Det kan skyldes flere ting, som kort tid hos lege, for lite informasjon, eller at pasienten ikke har skjønt hva han/hun skal spørre om. Da er det viktig at apoteket som faghandel har fagpersonell som også kan stille de riktige spørsmålene på en slik måte at man får i gang en toveiskommunikasjon i møte med kundene. 

Det er viktig i ethvert kundemøte at apotekteknikeren bruker sin faglige kompetanse for å synliggjøre dette overfor kunden. Det er det som definerer en faghandel og de ansatte som arbeider der og som er apotekets kjernevirksomhet.

Mange av apotekets varer som er definert som legemidler, men selges som ikke-reseptpliktig i småpakninger, selges i dag også i andre salgskanaler som eks dagligvaren. Forskjellen på andre salgskanaler og apotek som faghandel er at i apotek får kundene faglige råd, har muligheten til å spørre mer detaljert om hvert produkt. Dette for å sikre seg at den informasjon man har mottatt er forstått.

Definisjon på toveis kommunikasjon:
Kan være en god måte å overføre et budskap på, spesielt i tvetydige saker av ikke rutinemessig karakter. Situasjonen er personlig, den tilveiebringer mye informasjon og gir mulighet for rask tilbakemelding mellom partene. En kan også være personlig dersom det er ønskelig eller påkrevd. Kilde: Wikipedia

Åse Helen Andersen, Farmasiforbundet Region nord.