Større skrift: A A A

Irene Hope: Autorisasjon = beskyttet tittel

Rutinesjekk av autorisasjon på apotekene vil få konsekvenser.
På nyhetene søndag 26. oktober var det en rutinemessig sjekk av autorisasjon av ansatte i helsetjenesten i Røyken. Der ble det avdekket at en hjelpepleier med falsk yrkestittel hadde praktisert i flere år i hjemmetjenesten. Hun hadde utlevert sterke medisiner til pasienter, men hadde ikke kompetansen jobben krevde. Dette forholdet blir nå politianmeldt.

Det kan også bli foretatt rutinemessig sjekk av autorisasjon av andre yrkesgrupper, og da tenker jeg på apotekbransjen og yrkesgruppen apotektekniker.

Farmasiforbundet vet at det har vært og er apotek som setter skilt med apotektekniker på ansatte som ikke er apotekteknikere. Jeg mener dette går utover sikkerheten og tryggheten i kundemøtet på apoteket, og jeg mener det er alvorlig at fagkompetansen til apotekteknikere misbrukes på denne måten.

Hvis det kommer en rutinesjekk av autorisasjon på apotekene, vil det få konsekvenser. Det går ikke bare utover den eller de ansatte som blir sjekket, men faktisk vil hele bransjen bli berørt, og det vil gå utover det gode renommeet, tilliten og fagkompetansen som bransjen har i dag.

Dette må det derfor bli en slutt på! Arbeidsgiverne må komme på banen og rydde opp og påse at riktig kompetanse og yrkestittel er riktig på ansatte i apotek.

Det er også viktig at apotekteknikere gir tilbakemelding til apoteker hvis det viser seg at noen som ikke er apotektekniker bruker yrkestittelen.

Apotekteknikere har yrkesstolthet og utgjør en forskjell med sin autorisasjon og fagkompetanse i apotek. Dette er en beskytta tittel som sier noe om kompetanse og ansvar. Som autorisert helsepersonell er vi stolte av å bidra til et friskere Norge!