Større skrift: A A A

Irene Hope: Takk for et spennende år

På tampen av året har jeg lyst til å kikke litt tilbake på det vi har fått til i vårt første år hos Parat.

Det har vært en travel og spennende vår, sommer og høst i Farmasiforbundet.

 

   

Farmasiforbundet har tatt initiativ til og etablert et samarbeid med lærere på apotekteknikk vg3 og Apotekforeningen, for å lage en praksisveileder for elevene på spesialiseringsåret apotekteknikk. Vi har gjort dette fordi vi ønsker å kvalitetssikre lik praksis for elevene. Dette arbeidet skal være ferdigstilt til neste møte med lærerne på vg3 apotekteknikk våren 2015.

 

En ny film om apotekteknikeryrket er under produksjon. Filmen er en del av serien «Mitt yrke», blir vist på NRK 2 i beste sendetid. Det har vært laget mange filmsnutter om ulike yrkesgrupper, og nå blir også apotekteknikere en del av dette.

Opptakene er blitt gjort i privatapotek og i sykehusapotek for å synliggjøre hvilke arbeidsoppgaver apotekteknikere utfører. Jeg håper filmen vil bidra til rekrutteringen til yrket, og samtidig vise hvem vi er og hva vi gjør for å bidra til et friskere Norge.

Filmen kommer også til å bli distribuert til fylkeskommuner og videregående skoler i hele landet og selvfølgelig på Farmasiforbundets websider.

 

Når det gjelder apotekteknikerutdanningen har vi god dialog med faglig råd for helse og oppvekst. Dette er et arbeid som tar tid. Farmasiforbundet har fått tilbakemelding på at rapporten som er laget er god. Vi har også gitt flere innspill til rådet når det er blitt etterspurt. Farmasiforbundet ønsker spesialisering allerede på vg2, slik at vi får to års spesialisering på apotekteknikerutdanningen. Det er Kunnskapsdepartementet som til slutt skal avgjøre dette.

 

Det er blitt sendt ut 25-års- og 40-årsnåler til jubilanter, og hvis det skulle vise seg at noen ikke har mottatt jubileumsnåler, vil jeg gjerne ha en tilbakemelding på det.

 

Det har vært avholdt årsmøter i alle regioner i tilknytning til regionkonferansene i Parat. Det har vært en glede å ha vært med på årsmøtene i alle regionene, og å treffe medlemmene i forbundet.

 

Farmasiforbundets ledelse, tillitsvalgte og medlemmer har stilt opp på skoler og messer for å profilere yrket vårt, takk til dere alle som har bidratt. Jeg er veldig stolt av den jobben dere alle gjør for medlemmene i Farmasiforbundet.

 

På Farmasidagene hadde vi stand med profilering av Farmasiforbundet og Parat. Vi hadde gode samtaler med kjente og ukjente i bransjen. Det ble også knyttet kontakter som blir viktig i det videre arbeidet i Farmasiforbundet.

 

Det er nedsatt en prosjektgruppe som skal se på hvordan Farmasiforbundet ønsker å organisere seg i fremtiden. Dette er en krevende og spennende prosess for å se på hvordan vi på en enda bedre måte kan ivareta medlemmene i Farmasiforbundet. Ressurser i Parat er viktige støttespillere i dette arbeidet.

 

Det har vært avholdt fem sentralstyremøter i år, og sentralstyret har jobbet godt sammen dette året med gode diskusjoner og innspill.

 

Alt i alt har dette vært et svært spennende år for Farmasiforbundet, og jeg føler at vi er i ferd med å bli «varme i trøya» som samboere med Parat. Jeg ser frem til å gå løs på et nytt år, hvor viktige veivalg for både Parat og for Farmasiforbundet skal avgjøres. God jul til alle!