Større skrift: A A A

Irene Hope: Jeg gleder meg

Riktig godt nyttår! 
Håper du har hatt en fin jule- og nyttårsfeiring. Nå gleder jeg meg til å gyve løs på 2015.
 En av de viktigste sakene Farmasiforbundet skal jobbe med i 2015 er «Fremtidens Farmasiforbund».

Farmasiforbundets styrende organer vedtok å fusjonere med Parat fra 1. januar 2014. Dette medførte blant annet at Parat tok over arbeidsgiveransvaret for forbundets ansatte, og ansvaret for det meste av saksbehandlingen og servicen overfor forbundets medlemmer og tillitsvalgte – både i individuelle enkeltsaker og kollektive/tariff saker. 

Farmasiforbundet er i dag en selvstendig underorganisasjon i Parat, som i hovedsak skal ha ansvaret for det farmasifaglige og organisasjonspolitiske området.

Sentralstyret mener at denne vesentlige endringen i forbundets struktur har gjort det nødvendig å nedsette et organisasjonsutvalg som skal legge frem en rapport til sentralstyret om fremtidig organisasjonsstruktur.

På bakgrunn av konferansen som ble arrangert for hovedtillitsvalgte og regiontillitsvalgte i november 2014, kom det inn mange gode innspill som prosjektgruppa har lagt til grunn for det videre arbeidet.
Vedtak på ny organisasjonsmodell i fremtidens Farmasiforbund gjøres på representantskapsmøtet i november 2015.

Vi jobber selvsagt også med andre saker - Farmasiforbundet har for eksempel tatt initiativ til en arbeidsgruppe som er sammensatt av lærere på apotekteknikk og Apotekforeningen, for å lage en lik praksisveileder for elevene på vg3, for å kvalitetssikre og standardisere praksis i apotekene. Arbeidsgruppen regner med å ferdigstille sitt arbeid til møtet Farmasiforbundet skal ha med apotekteknikklærerne på vårparten 2015.

Farmasiforbundet vil også sette fokus på grunnutdanningen og etter- og videreutdanning dette året.

I løpet av våren kommer en film om apotekteknikerutdanningen, som skal sendes på NRK2 i beste sendetid under tittelen «Mitt yrke». Dette håper jeg skal inspirere, rekruttere medlemmer til å velge apotekteknikeryrket, og samtidig synliggjøre hvilken stor rolle vi har i apotekene og hvilke  oppgaver vi utfører for bedre helse i Norge.
Farmasiforbundet skal også være tilstede på yrkesmesser og skoler for å profilere yrket vårt.

Alle kjeder og foretak abonnerer på Apokus sine kurs. Som autorisert helsepersonell har vi ansvar for å holde oss faglig oppdatert, og kursene som Apokus har laget  er en måte å bidra til å holde seg faglig oppdatert på.

Jeg gleder meg til nok et utfordrende og spennende år for Farmasiforbundet!

Hilsen Irene