Større skrift: A A A

Åse H. Andersen/ Marianne Solbakken: Legemiddeltrygghet i fare

Legemidler utenom apotek: Er myndighetene sitt ansvar bevisst? I 2005 laget vi følgende innlegg som ble sendt inn til lokalavisen i vårt eget nærområde og til medlemsbladet Apotekteknikeren.

«Legemiddeltrygghet i fare

Som representanter for den største faggruppen i apotek, apotekteknikere, ser vi med bekymring på av at visse legemidler nå selges som varmt hvetebrød i dagligvarebutikker og bensinstasjoner. Vi vet at flere av disse legemidlene slett ikke er ufarlige. Men vet forbrukerne det? 

Dersom forbrukere spør i butikken, vil vedkommende ikke få svar. Butikkansatte har nemlig ikke lov til å informere om bruken av legemidlene de selger. Heldigvis, siden de heller ikke innehar den nødvendige kompetansen for salg av legemidler. 
Det er apoteket som er og skal være et kompetanse- og informasjonssenter for salg og bruk av legemidler. Dette er et hovedmål for oss som jobber i apotek, apotekene selv, og for myndighetene, skal vi tro den nylig fremsatte Legemiddelmeldingen. 

Derfor mener vi at reseptfrie legemidler kun bør selges der hvor informasjon gis, nemlig på apotek. Fra 1. november 2003 ble enkelte legemidler, som Ibux og Paracet, frigitt for salg på andre utsalgssteder enn apotek. Sammen med melk og brød kan vi i dag kjøpe smertestillende nær sagt overalt. Tilgjengeligheten har aldri vært større. Ibux og Paracet ligger på førsteplass av de mest omsatte legemidlene i Norge i antall pakninger. 

Forbrukerne og myndighetene applauderer økt tilgjengelighet og konkurranse. Det er imidlertid påvist at dersom du tar to piller Paracet eller Ibux annen hver dag i tre måneder, er du i faresonen for å utvikle kronisk hodepine på grunn av medisinbruk. Dette i følge John-Anker Zwart, som er overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for hodepine. Han påpeker at økt tilgjengelighet fører til større forbruk, noe som er svært uheldig. 

Det er stadig flere unge pasienter som bruker store mengder reseptfrie medikamenter. En stor helseundersøkelse i Nord-Trøndelag viser at hele 25 000 ungdommer har hodepine på grunn av medikamentoverforbruk. Hver tredje tenåring har sterke hodepineplager eller migrene. For å komme igjennom dagen tar man en Paracet eller Ibux. Det viser seg at dette øker faren for kronisk hodepine. Ti prosent er plaget ukentlig eller oftere av sterke hodepineplager. Mange hver eneste dag. 

Dette påvirker skoleresultater og fritid. Zwart mener gruppen bør vies mer oppmerksomhet. Dette er vi enige i. Derfor ønsker vi å rette fokus mot faren ved salg av reseptfrie legemidler utenom apotek. Uten den nødvendige informasjonen mener vi at økt forbruk og eventuelt feilbruk vil fortsette å øke. Vi spør: Er myndighetene sitt ansvar bevisst?»

Nå skriver vi 2014.  Hva har skjedd?
Sverige har bestemt seg for å trekke Paracet fra dagligvare og andre salgskanaler, og tilbake til apotekene med virkning fra mars 2015. Hvorfor?  Jo - fordi de er bekymret for det store forbruket og de økende bivirkningene. Likevel konkluderer Statens legemiddelverk i Norge annerledes enn sine svenske kolleger, og ønsker ikke å gjøre det samme. Ifølge VG, som hadde en stor reportasje om saken, viser  tallene og informasjonen de har innhentet at antall bivirkninger meldt inn til Statens legemiddelverk har økt markant fra 2003 og frem til 2013. En av åtte nordmenn går på smertestillende til nesten enhver tid. Også hos Giftinformasjonen i Sosial- og helsedirektoratet har det vært en markant økning i antall henvendelser som gjelder paracetamol og ibuprofen. 

Som autorisert helsepersonell mener vi at utviklingen fortsatt er urovekkende, og ønsker at legemidler som er unntatt fra reseptplikten kun skal selges i apotek. Ved forespørsel om smertestillende er det viktig å kartlegge behovet og finne riktig preparat i hvert kundemøte. Det er kun på apotek at nødvendig og riktig informasjon ved hvert salg gis. I dag er det nesten 800 apotek spredt omkring i Norge, også med lengre åpningstider enn tidligere, og vi mener tilgjengeligheten er god.   
Så vi stilles samme spørsmål i 2015 som i 2005: Er myndighetene sitt ansvar bevisst?

Åse Helen Andersen og Marianne Solbakken, Region nord
Autoriserte apotekteknikere – og stolte til å bidra til et friskere Norge!