Større skrift: A A A

Irene Hope: Dette er ikke lov

Bruker du feil yrkestittel på apoteket?
Tilbakemeldinger fra medlemmer i Farmasiforbundet viser at det er en del ansatte i apotek som bruker apotekteknikertittel på skiltet uten å ha den formelle utdannelsen som yrket tilsier. Dette er ikke lov.


For at en yrkestittel skal være beskyttet må dette være nedfelt i en lov.
I helsepersonelloven defineres apotekteknikere som autorisert helsepersonell, og dermed blir yrkestittelen vår definert som en beskyttet tittel.

Autorisasjon innebærer rettigheter og plikter. Rett til å benytte beskyttet tittel, og plikt til å overholde visse regler. Når en tittel er beskyttet ved lov, blir det altså ulovlig å misbruke denne, og misbruk kan straffes.

Autorisasjonsordningen er en bekreftelse på at arbeidstakeren oppfyller de kravene som gjelder for yrkestittelen, faglig og formelt. På denne måten blir enkelte yrkestitler beskyttet mot misbruk. Autorisasjonsordningen bidrar til å sikre at den som utøver et arbeid, har den nødvendige kompetansen. Det er viktig å sikre kvalitet i tjenesten og trygghet for brukeren.

Autorisasjon som helsepersonell gir rett til å benytte vedkommende yrkestittel.
Personer som ikke har autorisasjon har ikke rett til å benytte yrkestittelen.
Personer som ikke har autorisasjon har heller ikke rett til å benytte en tittel som er egnet til å gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon, ifølge Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Autorisasjon betyr offentlig godkjenning. Autorisasjonsordningen innebærer at du etter endt utdanning må søke om tillatelse til å utføre yrket og samtidig kunne bruke yrkestittel som er beskyttet. 

Apotekteknikere er stolte av yrket sitt. Vi bidrar til et friskere Norge, og vil ikke finne oss i at andre bruker vår yrkestittel uten den formelle kompetansen man skal ha for å kalle seg apotektekniker.

Jeg henstiller alle medlemmer som erfarer at ansatte feilaktig bruker yrkestittelen vår om å gi tilbakemelding til apoteker eller og å ta det opp med hovedtillitsvalgte i kjeder og foretak.