Større skrift: A A A

Irene Hope: Kjære alle medlemmer!

Julen nærmer seg og det er travle dager på apotekene. Jeg er stolt av den jobben dere gjør hver eneste dag for å bidra til et friskere Norge.
Jeg vil ta et lite tilbakeblikk på året som er gått. Jeg har opplevd 2015 som en travel periode med høy aktivitet. Det har vært en spennende, utfordrende og krevende reise med store omstillinger, hvor mye har vært nytt og mye og sette seg inn i.

Det jeg er mest stolt av er hvordan Farmasiforbundet har markert seg i helsedebatten det siste året. For å nevne ett eksempel så har «Paracetamolsaken»  fått store positive ringvirkninger for forbundet. Vi er blitt mer tydelig i helsedebatten og vi har vært synlig i presse og mediebildet. Vi opplever å bli tatt på alvor og vi er en aktør å regne med!

Saken startet da legemiddelverket i Sverige bestemte at Paracetamol-tabletter skulle tilbake til apotekene fra 1. november 2015. Farmasiforbundet mente norske myndigheter var uansvarlige og at de ikke tok problemet på alvor, når det gjelder å bidra til mer forskning knyttet til misbruk av smertestillende midler.

Farmasiforbundet har også vært tydelig i sine meninger når det gjelder LUA (legemidler utenom apotek). Dette resulterte i et møte med Legemiddelverket, hvor blant annet jeg ble invitert til idedugnad om befolkningens kunnskapsnivå om egenomsorg og riktig legemiddelbruk. 

Det ble debatt om Paracetamolsaken mellom Steinar Madsen i Legemiddelverket og meg, som resulterte i videre debatt på Nyhetskanalen på TV 2 og påfølgende debatt på God morgen, Norge på TV 2 dagen etter. Det ble også flere presseoppslag på saken. Farmasiforbundet var først på banen i denne saken og siden er det kommet flere aktører som bygger opp under vår dokumentasjon.

Fokus i presse og media er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å synliggjøre Farmasiforbundets mål og meninger. I denne saken har vi også fått god støtte fra Parat og den kompetansen de besitter når det gjelder å håndtere profilsaker gjennom media.

8. desember var det åpen høring om Legemiddelmeldingen i Helse- og omsorgskomiteen på stortinget. Det fikk jeg 10 minutter til å profilere og komme med innspill til hva apoteket og apotekteknikere kan bidra med til en bedre helse i befolkningen.

Apoteket er en faghandel og et lavterskeltilbud for å bidra til et friskere Norge. Apotekteknikere gjør en forskjell og det skal vi være stolte av!

Jeg vil ønske dere alle en riktig GOD JUL og et GODT NYTTÅR!

Irene