Større skrift: A A A

Christell Gravdal: Medisinens plass er ikke i dass

Medisin må destrueres på en forsvarlig plass!
Den skal ALDRI, ALDRI tømmes i dass!

I en rolig stund og en lyrisk time
Jeg om emnet destruksjon av medisiner vil rime
En overlykkelig torsk i havets oase
Unormalt sprudlende og helt i ekstase
Det er IKKE en slik torsk vi på fatet vil ha!
Antidepressivfunn i fisken er langt ifra bra!

I mitt arbeid jeg er destruksjonsansvarlig
Vet derfor at medisinavfall i boss og do er farlig!
Vi vil ha rent vann til folk og til fjord
Ta vare på næringskjeden på denne jord

P-ring og plaster skal ikke i porselenet
Unngå miks av hav og østrogenet
Østrogenet kan forandre fisk og snegler
Feminisert og videre da som tvekjønnet seiler
Forvirret rundt i en brusende bølge,
redusert forplantning som en uønsket følge!

Til neste setning en ny blank side
RESISTENTE BAKTERIER gjør infeksjoner stride
Antibiotika må destrueres på en forsvarlig plass!
Den skal ALDRI, ALDRI tømmes i dass!

Med alfabetet satt sammen til anmodningsord,
Lever inn medisiner som gikk ut på dato i fjor!
Apotekene tar imot det med takknemelighet og glede
Sender det så til det forsvarlige destruksjons og forbrenningsstedet

Vær med å bidra til et friskere Norge,
slik at vi trygt kan nyte fisken fra fisketorget!