Større skrift: A A A

Irene Hope: Gleder meg til Farmasikongressen

Sommeren er her, og jeg ser tilbake - og framover.
Det største fokuset i Farmasiforbundet denne våren har vært lønnsoppgjøret i de forskjellige tariffområdene. Det såkalte frontfaget er det som legger rammene for alle andre oppgjør, og signaliserer hva man kan forvente. Det har ikke vært tiden for de store lønnshoppene, men jeg mener vi har fått litt mer enn de fleste andre organisasjoner, samtidig som vi beholder de viktige godene vi har i tariffavtalen.

Farmasiforbundet arrangerte en rekrutteringskampanje i mars som resulterte i at vi fikk flere nye medlemmer.

Det har vært stor aktivitet på skoler/messer hvor flere medlemmer og tillitsvalgte har tatt initiativ for å profilere yrket og Farmasiforbundet, og det er veldig bra.

I januar ble det bestemt av sentralstyret at vi skal arrangere en Farmasikongress for Farmasiforbundets medlemmer i september. Kongressen skal bidra til økt kunnskap, faglig påfyll og nettverksbygging for Farmasiforbundets medlemmer, og vi har fått flere gode foredragsholdere som skal bidra til at faget, kompetansen og yrkesstolthet blir satt i fokus. 

Arbeidet med kongressen har vært spennende og utfordrende. Vi er enda ikke helt i mål men det nærmer seg og jeg tror dette blir den største happeningen i dette året. Jeg gleder meg til å treffe dere som skal være deltakere på kongressen!

Vi har hatt møter med Apotekforeningen om hvordan vi på apotekene kan bidra med nye helsetjenester på apotekene for å sikre en bedre helse i befolkningen.

Farmasiforbundet har deltatt på EAPT (European Association of Pharmacy Technicians) i Dublin i mai. Det er en glede å informere om at vi nå er organisert og formelt registrert som en organisasjon (for 16 medlemsland i Europa) i Brussel. Dette er en viktig arena for å få gjennomslag for felles utfordringer i hvert enkelt land, som for eksempel hvordan EU-direktiv blir tolket i Norge kontra medlemsland i EU.

Apotekteknikere som autorisert helsepersonell utgjør en forskjell, med høy kompetanse på veiledning og rådgivning til beste for kunder og pasienter som kommer til apotekene.

Jeg er stolt av den jobben dere gjør hver eneste dag i apotekene for å bidra til et friskere Norge, og ønsker dere en velfortjent god og varm sommer.

Hilsen Irene