Større skrift: A A A

Åse Helen Andersen: Ta ikke en pille for alt som er ille

Det er virkelig på tide å rope et stort varsku.  
«Ta ikke en pille for alt som er ille», utalte min hovedlærer ved apotekteknikerlinja ved Breivika videregående i Tromsø, i en undervisningstime for mange år siden. 

Dette er et utsagn som har brent seg fast hos meg, og etter som tiden har gått fremstår det for meg som en leveregel vi alle må ta til oss og leve etter, mer enn noen gang. 

Legemidlet Paracet har den siste tiden vært gjenstand for store diskusjoner og debatter både innad i bransjen og i ulike media. Det siste som er kommet særlig i fokus retter seg spesielt mot økt forbruk blant unge, noe som er veldig bekymringsfullt. Økt tilgjengelighet, et mer presset samfunn og følelsen av ikke å strekke til er noe av det som oppgis å være årsaken til økningen. Mange unge oppgir også at de tar en Paracet eller to for å stresse ned. Det er virkelig på tide å rope et stort varsku.  

Vanlige uttalelser fra de unge er «det kan ikke være så farlig – det selges jo overalt».     Vårt moderne samfunn har utviklet seg slik at mye og mangt selges overalt i dag, noe som er en stor utfordring spesielt for salg av reseptfrie legemidler. Her må økt fokus på bruken av, feilbruk, overforbruk, bivirkninger og seinskader vedrørende de reseptfrie legemidlene økes kraftig etter min mening. Økt forbruk er en farlig utvikling og kan komme til å koste enkeltmenneske og samfunnet for øvrig mye over tid.

Andre uttalelser fra den mer voksne kunden, som «jeg har ikke tid til å være syk nå», «det er så lang ventetid på å få en legetime», og frustrasjonen over å ikke få kjøpt mer enn to pakker av legemidlet med samme virkestoff, noe som er maksimum ved salg per kunde i apotek, er også velkjent for oss apotekansatte. Det viser at det synes å være et klart overforbruk blant denne aldersgruppen også. 

Vi som har vårt daglige virke i apotek må, etter min mening, mer enn noen gang ha fokus på, og bruke vår kompetanse for å kartlegge behov, informere om bruken og spesielt minne om at paracetamol må brukes med forsiktighet. Med andre ord, å bevisstgjøre kunden om alle aspekter ved bruk av legemidler er vår primæroppgave i kundesituasjonen. Vi konkurrerer faktisk med andre salgskanaler som dagligvare, kiosker og bensinstasjoner hvor blant annet Paracet selges, og hvor det ikke er krav til informasjon ut til kunden. 

Så min oppfordring til alle kollegaer er å ha dette i bakhodet ved hvert kundemøte og salg av reseptfrie legemidler: Ta ikke en pille for alt som er ille.