Større skrift: A A A

Irene Hope: Verdien av et organisert arbeidsliv

Hvorfor er et organisert arbeidsliv viktig?
I Norge har et flertall av arbeidstakere og arbeidsgivere organisert seg, og følger lover og spilleregler som partene kjenner til og er enige om.

Dette betyr at partene i arbeidslivet blir mer jevnbyrdige og at man forholder seg til kjente spilleregler så vel i oppgangstider som i nedgangstider. Dette er en av grunnene til at Norge har klart seg godt i nedgangstider. 

Vi har et organisasjonssystem i Norge som er godt etablert, hvor vi som arbeidstakere deltar i beslutninger om egen arbeidshverdag. Dette bidrar til effektivisering og trivsel.

Så vil noen si at uorganiserte får de samme godene som de som er organisert, og ja, det stemmer for så vidt, fordi det meste er regulert i lov og forskrift. Dersom bedriften har en tariffavtale så omfatter den alle, også uorganiserte. Men det forutsetter at de fleste andre er organiserte! 

For det er dette det handler om - hadde det ikke vært for det organiserte arbeidsliv så hadde ikke vi hatt den velferden vi har i dag, og ingen medbestemmelse på lønns- og arbeidsforhold fordi det da hadde vært opp til arbeidsgiver og bestemme alt.

Organiserte i Farmasiforbundet/Parat har likevel flere rettigheter enn uorganiserte – som organisert får du forhandlingshjelp, gratis juridisk bistand og hjelp når du trenger det. I tillegg er der flere medlemsfordeler som de uorganiserte ikke nyter godt av.

Vi er heldige i Norge som har et organisert arbeidsliv, i motsetning til en del andre land i verden som ikke er i nærheten av det som vi har.

Jeg vil samtidig si at dette ikke må være en sovepute – vi må ikke tro at slik blir det nødvendigvis også i fremtiden. Vi må hele tiden se nytteverdien og tyngden av å være organisert i og stå sammen for arbeidstakernes rettigheter og trivsel. Jo flere organiserte vi er, jo sterkere blir vi, og kan dermed beholde det gode organiserte arbeidslivet som vi har opparbeidet over mange år.

Det er helt naturlig for oss å forsikre huset vårt og bilen vår. Hvorfor skulle det ikke være like naturlig å forsikre oss i arbeidslivet? 

Advokat i Parat Annbjørg Nærdal beskriver det organiserte arbeidslivet slik: «Det organiserte arbeidslivet er som en vaksine – den fungerer bare hvis mange nok har tatt de». Dette kan vi i apotek identifisere oss med, eller?

Hilsen Irene

Les mer om det organiserte arbeidslivet på organisert.net