Større skrift: A A A

Irene Hope: Mye lys og varme

Kjære alle medlemmer
Året 2016 nærmer seg slutten og mange er godt i gang med juleforberedelser. 

For meg er adventstiden en forventning med mye lys og varme. Familie med barn og barnebarn blir nært i tiden som kommer, med julens forberedelser og få være sammen med den aller beste familie. Men det er også tiden for refleksjon og ettertanke på mange måter, og tankene mine går til de som ikke har det så bra. Krig og sult kommer til oss gjennom presse og media hver eneste dag, familier med små barn som hver dag prøver å finne lyspunkt i tilværelsen for å overleve. De problemer vi måtte ha blir små i forhold til de som har det ekstra ille. Vi bor i et godt og fredfullt land uten krig og sult og jeg er evig takknemlig for det.

Den store medlemsaktiviteten Farmasiforbundet har hatt dette året var Farmasikongressen i begynnelsen av september. Det var viktig for meg at dette skulle være en arena for faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av kjeder og foretak. Tilbakemeldingene vi fikk i evalueringen fra medlemmene i etterkant av kongressen var veldig positive, og mange ga uttrykk for at dette var en aktivitet som ga den enkelte mer yrkesstolthet og faglig påfyll.
I den første utgaven av medlemsbladet Farmasiliv i 2017 vil du for øvrig beretning for 2016, med mer om hva Farmasiforbundet har jobbet med i 2016.

Det å være en sterk underorganisasjon i Parat betyr at vi har et dyktig sekretariat å forsyne oss av, og som bidrar til at Farmasiforbundet får tilgang på en kompetanse som sikrer medlemmene hjelp og bistand når man trenger det. Dette betyr at du kan få bistand for eksempel ved konflikt på arbeidsplassen, lønn og arbeidskontrakter.

Farmasiforbundet har også dyktige, skolerte hovedtillitsvalgte i kjeder og helseforetak som står parat til å hjelpe deg med de spørsmål du måtte ha.

Så vil jeg ønske hver og en god jul med mye lys og varme og et godt nytt år!

Hilsen Irene