Større skrift: A A A

Irene Hope: Penger spart med gode apotekansatte

Veiledning på apotek sparer samfunnet for store beløp hvert år.


En studie som nylig er utført av Apotekforeningen i samarbeid med Apokus viser at 8,3 prosent av rådene som gis på apotek kan ha spart kunden for et legebesøk.

Dagbladets sak på onsdag om feil bruk av inhalator viser det samme. Ifølge avisen brukes det inhalasjonslegemidler for cirka 1 milliard kroner i året, og staten betaler det meste.

Undersøkelsen til Apotekforeningen viser at apotekansatte selv er konservative i sine vurderinger når de mener det er i underkant av ti prosent som kan ha spart et legebesøk. I saken Dagbladet presenterer anslår lungeoverlege og leder i Nasjonalt kolsråd, Olav Kåre Refvem, at 50-70 prosent gjør feil ved bruk av inhalator. Rådene som gis av apotekansatte omfatter en lang rekke medisiner, men feil bruk av inhalator alene viser hvor verdifull jobben apotekansatte gjør hver dag.

Ifølge undersøkelsen til Apotekforeningen gis det informasjon og veiledning utover «vanlig» reseptekspedisjon i 60 prosent av kundemøtene. Denne andelen mener vi i Farmasiforbundet bør økes betraktelig, og vi som er apotekteknikere bør i større grad enn i dag benyttes til slik veiledning.

Vår veiledningskompetanse er apotekenes konkurransefortrinn, sammenlignet med andre butikker og nettapotek. Aktiv bruk av alle apotekansatte er lønnsomt for samfunnet, det er lønnsomt for det enkelte apotek og kundene vil velge oss, fremfor andre.