Sentralstyret

Sentralstyret leder organisasjonen mellom møtene i representanskapet. 

Sentralstyret består av leder, nestleder og fem valgte representanter, samt fire varamedlemmer. 


 

 

 

 Irene Hope 2015

Leder:

Irene Hope

Apotek 1 Svanen, Bergen

Tlf. 95 80 07 66

irene.hope@parat.com

 Bodil Røkke

Nestleder:

Bodil Røkke

Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet

Tlf. 95 21 00 87

bodil.rokke@parat.com

 Ingrid Katrine Løkke

Styremedlem:

Ingrid Katrine Løkke

Boots apotek LadeTorget, Trondheim

Tlf. 40 43 62 25

ingridkat66@hotmail.com

 Anita Sveum Nilsen

Styremedlem:

Anita Sveum Nilsen

Vitusapotek Sandvika

Tlf. mobil: 97 06 01 41

anita_sveum_nilsen@hotmail.com
 Åse Helen Andersen

Styremedlem:

Åse Helen Andersen

Apotek 1 Hammerfest

Tlf. 92 81 58 29

aasehelande@hotmail.com

 Sairan Palani

Styremedlem:
Sairan Palani
Apotek 1 Sørlandssenteret

 

 

Grete Kambuås

Styremedlem:

Grete Kambuås

Boots apotek Risvollan

Tlf 99 50 71 72
gretkam@online.no
 Anne Britt Skomedal

1. vara:

Anne Britt Skomedal

Vitusapotek Elefanten, Kristiansand

Tlf 46 45 61 11
annebritt1962@hotmail.com

 

 Hilde Mari Haavardsen

2. vara:

Hilde Mari Håvardsen

Ditt apotek Isbjørn, Hammerfest

 Inger Marie Arnesen 3. vara:

Inger Marie Arnesen

Boots apotek Stjørdal

Tlf. 92 63 50 12
inger.marie.arnesen@gmail.com
 Gry Sørensen 4. vara:
Gry Sørensen
Apotek 1 Svanen, Porsgrunn
Tlf 94 79 61 60
gry.sorensen@apotek1.no


Kontrollutvalget:


Berit Nilsen

Boots apotek Flisa


Kari Fjellhaugen

Apotek 1 Amanda, Haugesund


Vara:Inger Marie Thon

Sykehusapoteket i Tønsberg

 

 

 

 

 


 
 
15.05.2017
[*]