Større skrift: A A A

Tariffoppgjøret i havn i Apotek1

Resultatet fra det lokale oppgjøret i Apotek1 er klart  1 prosent i lønnstillegg til alle, i tillegg til 3,75 kr pr time som ble avtalt i det sentrale oppgjøret. Lønnsøkningen blir dermed 7020 kroner pr år pluss 1 prosent økning i årslønn. Lønnsjusteringen har virkning fra 1. april, det vil si at du vil få etterbetalt lønnstillegget for de siste månedene.