Større skrift: A A A

Finansiering av tillitsvalgtkurs i apotek

Farmasiforbundet, Parat og Farmaceutene signerte onsdag en revidert avtale med Virke om Apotekenes opplysnings- og utviklingsfond (OU-fondet). Den reviderte avtalen skal sikre et fortsatt godt fundament for kursing av tillitsvalgte i apotek. Virke har sekretariatsfunksjonen for fondet og er bygget opp slik at apotekansatte som omfattes av ordningen trekkes en liten sum per måned, og arbeidsgiverne skyter til det dobbelte.

Spleiser på kursmidler
Finansieringen er dermed et spleiselag mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Fondsmidlene fordeles hvert år mellom Farmasiforbundet/Parat, Farmaceutene og Virke. Pengene går i all hovedsak til kursing av ledere og tillitsvalgte. 

Norges Farmaceutiske Forening skriver på sin nettside at satsene i fondet har vært uregulert siden åtti-tallet, og derfor var overmodne for en revisjon.
– Vi fremmet krav om revisjon av denne avtalen i forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2016, sier forhandlingssjef Jon Ole Whist til eget nettsted.Fra venstre: Jon Ole Whist fra Farmaceutene, Trond A. Teisberg fra Virke og Kjell Morten Aune fra Parat. Foto: Anne Hegland i Virke