Større skrift: A A A

Lokale forhandlinger i Boots avsluttet

Lokale forhandlinger i Boots apotek ble gjennomført 12.juni 2017. Det lokale tillegget på 1.42 % til alle utgjør, sammen med det sentrale tillegget, litt i overkant av rammen for mellomoppgjøret for 2017.

I sentrale forhandlinger i mars 2017 ble det avtalt et kronetillegg på kr.2.per time 
( kr. 312 per mnd /kr. 3744 år )

Både det lokale og sentrale tillegget. skal gis fra 1.april 2017, og det kan forventes
etterbetaling i juli 2017.