Større skrift: A A A

Statsbudsjettet for 2017

Det foreslås en endring i apotekenes avanse på legemidler, svarende til en innsparing for det offentlige på 24 millioner kroner, fordelt med 13 millioner i folketrygden og 11 millioner i helseforetakene.
Det foreslås å redusere bevilgningen med 16 millioner kroner i 2017 for fraktrefusjonsordningen som gjelder for pasienter som har lang vei til nærmeste apotek eller er for syke til å oppsøke apotek. Dette er begrunnet med åpning av nettapotek.

– Det er bekymringsfullt at man vil kutte fraktrefusjonsordningen med 16 millioner og begrunne det med åpning av nettapotek, en ordning som foreløpig er helt i startgropa. Det er altfor tidlig å begynne å kutte i fraktrefusjonsordningen før man har  kunnskap om hvordan utviklingen blir, sier leder i Farmasiforbundet i Parat Irene Hope.