Større skrift: A A A

Utdanningen

Apotekteknikerutdanningen er et tre-årig løp på videregående skole.

Er du allerede i jobb og ønsker autorisasjon som apotektekniker, eller vurderer du å omskolere deg til apotektekniker? Klikk her for informasjon om hvordan du kan ta eksamen som privatist.

Etter reformen "Kunnskapsløftet" ble gjennomført høsten 2006, ser utdanningsløpet slik ut:
  • VG1, helse- og oppvekstfag: Felles for flere utdanninger innen helsefaget (1 år)
  • VG2, helseservicefag: Felles med de som skal bli helsesekretær og tannhelsesekretær (1 år)
  • VG3, apotektekniker: Utdanningen er basert på teoretisk kunnskap, med noe praksis. Utdanningen gir autorisasjon som helsepersonell.

Innhold i studiet
VG1, helse- og sosialfag: Humanbiologi (anatomi), forbyggende helsearbeid, kost/ernæringslære, hygiene, førstehjelp, sosialfag og psykologi.

VG2, helseservicefag: Sykdom- og legemiddellære, hygiene/miljø, sosialfag og service, etikk og kontorarbeid.

VG3, apotektekniker: Farmasi, logistikk, legemidler, droger og naturmedisin, resepturarbeid og kundebehandling. I tillegg er elevene ute i praksis på apotek. 

Læreplanen 
Læreplan for videregående opplæring, studieretning for helse- og oppvekstfag, apotektekniker finner du her. 

Skoler 
Videregående skoler med apotekteknikerutdanning finner du her 
Flere fylker tilbyr dessuten voksenopplæring i faget.

Faget finnes også som fjernundervisning:

Alt du trenger å vite om utdanningen og yrket finner du på www.apotektekniker.no