Større skrift: A A A

Det viktigste for oss er medlemmenes faglige interesser


Derfor ønsker vi å:
  • Øke yrkesstoltheten
  • Øke bevisstheten rundt autorisert helsepersonell
  • Utvikle  apotekteknikerens  rolle i apoteket
  • Øke medlemmenes farmasifaglige kompetanse
  • Utvikle etter- og videreutdanningstilbudet
  • Heve de tillitsvalgtes kompetanse
  • Øke kvaliteten, og interessen for, utdanningen
  • Øke kvaliteten  på grunnutdanningen
  • Øke rekruteringen til yrket
  • Øke kjennskapen til - og derigjennom statusen - til apotekteknikere

Farmasiforbundet jobber for at:


- Kun autorisert helsepersonell skal ha kundekontakt i apoteket

- Apotekteknikerne skal få mulighet til å få begrenset ekspedisjonsrett

- Apotekteknikerne skal ha tilgang til informasjon om reseptbelagte legemidler, også direkte
fra legemiddelindustrien
 

Strategiplan 2016 - 2018