Valgkomiteen

 
 Anne Berit Malvig

Leder:
Anne Berit Malvig
, Vitusapotek Elefanten, Kristiansand
anne.berit.malvig@gmail.com

 

 Anne Marit Østby

Anne Marit Østby,Apotek 1 Brandbu
anne.marit.ostby@hotmail.com

 Veronica Sjursen Veronica Renate Sjursen, Boots apotek Spelhaugen, Bergen
Tlf. arbeid: 55 17 60 10
Tlf. mobil: 92 68 76 63
vrsjursen@hotmail.com
 Målfrid Flåt Gresdahl

Målfrid Flåt Gresdahl(vara), Vitusapotek Frosta

Tlf. arbeid: 74 80 91 70

Tlf. mobil: 93 90 46 34

malfgre@ntebb.no


Berta Regine Lilleås(vara), Sykehusapoteket i Haugesund

Mandat for valgkomite:
  • Valgkomiteen sørger for at kandidatene som er best egnet til å lede forbundets arbeid blir innstilt til valg.
  • Komiteen skal gjøre seg kjent med organisasjonens behov og potensielle kandidaters kompetanse. Det skal innstilles kandidater til leder, nestleder, og medlemmer av sentralstyret. Komiteen skal også innstille ledere og medlemmer til øvrige komiteer og utvalg.
  • Prosedyrer for nominasjon, og prosedyrer for presentasjon av kandidater til forbundets sentrale verv, skal avklares året før representantskapet avholdes.
  • Skal det i perioden gjøres suppleringsvalg til noen av disse vervene, skal valgkomiteen involveres i dette arbeidet.
  • Senest et år før representantskapet avholdes, skal det gjennomføres et dialogmøte mellom forbundets ledelse og valgkomiteen.