Større skrift: A A A

Om Farmasiforbundet


Farmasiforbundet ble stiftet i 1937 og har ca 3500 medlemmer. Forbundets viktigste oppgaver er å gi medlemmene gode lønns- og arbeidsbetingelser, en utdanning og et yrke apotekteknikere kan være stolte av, et motiverende etter- og videreutdanningstilbud, trygge, fleksible og utfordrende arbeidsplasser og et bredt faglig nettverk.

Vi samarbeider med andre organisasjoner i bransjen for å opprettholde apoteket som en sterk faglig enhet. Det er et mål for Farmasiforbundet at apotekene har et faglig høyt kvalifisert personale som kan yte god og pålitelig service til kundene. 

Organisasjonen
  • Representantskapet er forbundets øverste myndighet, og møtes hvert tredje år.
  • Sentralstyret består av forbundsleder, nestleder, fem styremedlemmer samt  fire vara.
  • Tillitsvalgtsapparatet er forbundets representanter på arbeidsplassene.

Styringsdokumenter

Etiske retningslinjer for apotekteknikere


Se film om apotekteknikeryrket her

Farmasiforbundet ble stiftet i 1937 og har ca 3500 medlemmer. Forbundets viktigste oppgaver er å gi medlemmene gode lønns- og arbeidsbetingelser, en utdanning og et yrke apotekteknikere kan være stolte av, et motiverende etter- og videreutdanningstilbud, trygge, fleksible og utfordrende arbeidsplasser og et bredt faglig nettverk.

Vi samarbeider med andre organisasjoner i bransjen for å opprettholde apoteket som en sterk faglig enhet. Det er et mål for Farmasiforbundet at apotekene har et faglig høyt kvalifisert personale som kan yte god og pålitelig service til kundene. 

Organisasjonen
  • Representantskapet er forbundets øverste myndighet, og møtes hvert tredje år.
  • Sentralstyret består av forbundsleder, nestleder, fem styremedlemmer samt  fire vara.
  • Tillitsvalgtsapparatet er forbundets representanter på arbeidsplassene.

Styringsdokumenter

Etiske retningslinjer for apotekteknikere


Se film om apotekteknikeryrket her